Международен ден на доброволчеството

?>

Представете си една стипендия, която ви плаща двупусочен билет до държава от Стария континент, поема наема и режийните на квартирата, осигурява ви храна и ви предлага джобни пари за лични разходи. И всичко това под закрилата на Европейския съюз.

Добре дошли в прекрасния свят на Европейската Доброволческа Служба (ЕДС). Зад тези думи се крие цял свят на възможности от и за членовете на Европейския съюз. ЕДС подпомага транснационалните доброволчески дейности за младите хора. Прочетете пътеписа за Ирландска магия и доброволчество в pateshestvenik.bg.

Тя цели да развива солидарността и толерантността между младите хора, и особено да насърчава създаването на социално единство в Европейския съюз. Тя популяризира активното гражданско участие, подпомага взаимното разбирателство между младите хора.

Европейската доброволческа служба е процес на „обучение“ за млади хора, даваща възможност за придобиване на умения и компетенции за личностно, образователно и професионално развитие чрез неформално обучение. Самият проект се състои в образователен процес, свързан с придобиване на взаимни ползи за доброволците и организациите. Очакваните резултати, процесите и методите, сертифицирането на придобитите умения и квалификации, участието на доброволеца в тренинги по време на ЕДС и непрекъснатото осигуряване на техническа, езикова и лична подкрепа, включително предотвратяване на кризисни ситуации и механизми за управление са неразделна част от провеждането на проекта.

По случай международния ден на доброволеца Българската Асоциация на Бившите Европейски Доброволци с подкрепата на Програма „Младежта в действие“ и фирма „Прайм Тайм 06“ за трета поредна година организират събитие представящо Европейската Доброволческа Служба. Тази година събитието представлява концерт и фото-изложба със спомените на младежи реализирали своите проекти по ЕДС.

Какво представлява Европейската Доброволческа Служба 

Проектите представляват споразумение между две неправителствени организации — изпращаща и посрещаща. Ролята на изпращащата организация е да набира, подготвя и изпраща доброволци. В един проект по ЕДС може да има повече от една изпращаща организация. По време на проекта изпращащата организация поддържа връзка с доброволеца и помага в случай, че възникне някакъв проблем. След като доброволецът се завърне в родината си, изпращащата организация му помага да се интегрира отново в обществото и му дава възможност да сподели и разпространи своя опит и новопридобити умения и знания.

Посрещащата организация предлага проект, по който доброволецът да работи. По проекта има определен човек, който да осигурява подкрепа за дейностите на доброволеца по проекта. ЕДС предвижда и ментор на доброволеца. Неговата задача е да помага на доброволеца за интеграцията му в местната общност, подкрепя го за всичко, което не е свързано с проекта, и му помага в процеса на обучение. Посрещащата организация организира настаняването на доброволеца, посещенията на езиков курс, редовно дава полагащите се на доброволеца пари или плаща определените предварително разходи.

Работата на доброволеца

Разбира се доброволците ще трябва да се отблагодарят за гостоприемството. Темите на проектите могат да бъдат в сферата на опазването на околната среда, социални дейности (работа с деца, възрастни, хора в неравностойно положение и т.н.), изкуство, култура, спорт, медии, опазване на културно- историческото наследство и други. Изисквания към доброволците Продължителността на проектите варира между три месеца и една година. Изискванията, необходими за достъп до ЕДС са прости — да сте на възраст между 18 и 30

години и да сте гражданин на ЕС. В нито един момент не се изисква академично образование или владеене на чужд език, въпреки че това би се оценило положително.

Разбира се най-добре можете да се информирате за ЕДС от хората, които вече са го преживяли. Можете да се да получите повече информация на на страницата на тяхното сдружение babed.eu.

RELATED POSTS