Photo: wikipedia – начално училище “Г. Брегов”, 1890 г.

?>

LEAVE A COMMENT