Село Долна Кула

?>

Долна кула е село разположено в Южна България в близост до Крумовград. Селото е разположено в район с планински релеф на надморска височина около 260 м. Попада в преходно-континентална климатична зона. Зимата е сравнително мека, а лятото е продължително и горещо. Река Крумовица преминава в непосредствена близост до селото.

Туристически забележителности в района на село Долна КулаВ близост до Долна кула, в средното течение на река Крумовица, в участъка между  село Горна кула и устието на р. Душан дере, се намира орнитологично важното място „Крумовица”. Покрай реката има редица скални комплекси с различни изсичания в тях, доказателство, че поречието е било населено още от дълбока древност. Такива комплекси има и край село Долна кула.

Механа Метла на село Долна Кула е много живописна и заградена от двете си страни от дълбоки долове. Тръквайки от нея срещу течението на едното от двете дерета ще стигнете до водопада. Водопадът е изключително красив, но без име, дори и местните жители го наричат просто „водопада“.

На входа на село Горна кула се намира язовир Карамфил, който е подходящ за стопански риболов.

В землището на съседното село Вранско /9 км югоизточно/, в местността Керемид чели, може да бъде посетено праисторическо селище, отнасящо се към културата Караново II /среден неолит – 5 хил. пр. н.е./, а в село Чайка /5 км северозападно/ са открити скални ниши, свързани с ритуална дейност.

Интерес представлява разположената в Крумовград средновековната еднокорабна църква в централната част на града, изградена от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан.

Джамията „Сейтляр джамиси“, отново в Крумовград, е обект с важно значение за културното наследство на града. Изградена на основите на стара талпена джамия от XVI – XVIII век, тя е основната причина за възникването на града и околните села. Във връзка с петъчните събирания на вярващите, около църквата възникват търговски отношения, появяват се търговски складове, а по-късно и жилища.

LEAVE A COMMENT

RELATED POSTS