Маски в метал и емайл

?>

„Маски“ – е серия от ръчно изработени миниатюрни обекти, изпълнени в метал и емайл.

Създадени по различно време, маските придобиха цялост и завършеност  в едноименна колекция  през последния месец, благодарение на инициативатна Столична община #Солидарност_В_Културата.

За автора – Яне Гаджев

Техен автор е младият художник Яне Гаджев, който вече 9-та година е изкушен от изкуството на метала, област към която пристъпва с любопитство и с траен интерес –  първоначално като учеинк в Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, а в последствие и като възпитаник на специалност „Метал“  на Националната художествена академия.  Дипломирането му преди броени дни като бакалавър по метал съвпада с най-объркания, сложен и „дистанциран“ период от нашето съвремие.

Предистория на маските

През последните месеци думата маска се свързва почти еднозначно с нейната предпазна медицинска фукция. Също толкова еднозначна е и хипотезата за китайския генезис на вируса, предизвикал световната пандемия.

Проектът МАСКИ е опит за художествена опозиция на тези клишета, защото представя, серия маски, инспирирани от източната традиция и стилистика, използвайки за отправна точка образност близка до различни древни азиатски божества. Интерпретирана е и символика, произхождаща от тибетската будистка традиция, като черепите, които изразяват всеприсъщата преходност на всички явления, като третото око, показващо изначалната мъдрост.

Изработката

Технологично обектите са изпълнени от метал (мед и сребро) и емайл и имат характеристиката на миниатюри. Техните размери между 3 – 5 см и самото им естество предразполагат към вглеждане, към близост.

Заснемането им  в едър план позволява да бъдат забелязани и разгледани детайли, неуловими за невъоръжено око, сложни колоритни решения, както и да бъдат проследени трансформациите, през които преминава материала емайл в процеса на работа.

Маски е  многолик проект, чието битие е едновременно и веществено, и виртуално, а присъствието му в дигитална среда е възможност за обратна връзка, за скъсяване на социалната и емоционална дистанция. И преди всичко обещаващо начало на диалог с публика, значително надвишаваща обичайните зрители на една изложба.

Проектът МАСКИ е реализиран с подкрепата на Столична община, по инициативата „Солидарност в културата”.

RELATED POSTS