„Гивгирен мост“ (Гърбавия мост) / “Givgiren Bridge” (Humpback Bridge)

?>

Photo: Красимир Косев

LEAVE A COMMENT