Browsing Tag

Животни

Влечугите в България

На територията на България се срещат над 30 вида Влечуги, което ги превръща във втория най-разнообразен клас в България след земноводните. Сред тях са костенурки от две семейства – Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 16 вида змии и 13 вида гущери. Най-голямото разнообразие на влечуги е регистрирано в най-южната част на България –…