Ендемични растения в България

?>

Разнообразната природа на България определя и огромното богатство от растителни и животински видове, които обитават сравнително малката територия на страната. В България се срещат над 3500 вида растения, като голяма част от тях не могат да видят никъде другаде по света.

Уникални растения в България

Растителните и животински видове, които се срещат само в даден регион или дадена страна, се наричат ендемити. Регистрираните досега ендемити в България наброяват около 170 вида и към 100 подвида. Това изобилие от ендемити се обяснява с редица фактори, най-важни от които са географското положение на страната (където към местната флора се прибавят и растителни видове, характерни за Централна Европа, Азия и Средиземноморието), разнообразието на климата и особената геоложка история на Балканите. Така например заледяването на полуострова през ледниковата епоха е било значително по-слабо и по-омекотено отколкото в други части на Европа. Именно заради това „меко“ геоложко минало тук са се запазили редица растения, които не са оцелели другаде. В този смисъл тези ендемити са уникални и с това, че са реликти, остатъци от отдавна отминали епохи.  • Урумово лале – Когато чуете думата лале, със сигурност първата ви асоциация е Холандия. В действителност обаче там започват да ги отглеждат чак през 16-ти. За разлика от Холандия обаче, в България се срещат цели 7 вида диво растящи лалета. Урумовото лале например е рядко срещано, диворастящо и много красиво жълто лале, което расте предимно в Източна Стара планина и планинските части на Западна България.
  • Пирински мак – Пиринският мак, наричан понякога и деганов мак, расте единствено на височина над 2000 метра в Пирин.
  • Балканска петлюга – хищно растение от семейство Мехуркови, което расте само на Балканския полуостров. Листата и са покрити с жлезисти власинки и когато върху тях попадне дребно насекомо или паяче, власинките започват да отделят слуз, която задържа и задушава плячката. След това се отделят смилателни сокове и накрая хранителните вещества от „смляното” насекомо се всмукват от жлезите на листото.
  • Родопски крем – неговото единствено находище се намира в землището на с. Сивино в Родопите. Стройното му стъбло е обкичено с едри жълти цветове.
  • Морина – Това красиво българско скално растение се среща в Бачково и Триград се.
  • Зеленика – странджанската зеленика е от семейството на боровинките и красивите й цветове могат да се видят в началото на май.

LEAVE A COMMENT

RELATED POSTS